Archive for Setembre de 2006

h1

Santa Maria del Mar, Barcelona (Passeig del Born)

Setembre 26, 2006

smariaback.jpg

Una de les portes de Santa Maria del Mar, a Barcelona. És la que té entrada pel Passeig del Born. (donat a uns amics)

h1

Porta de la Pietat (Barcelona Cathedral)

Setembre 26, 2006

p-pietat.jpg
(Pen, India ink on paper). One of the lateral doors of the Cathedral of Barcelona. Named after the fronton or pediment above the door, a Gothic bas-relief in wood of the “Pietat” or “Pity”, a generic name for the representation of Mary holding the body of Jesus after the descent from the Cross. It was one of my favourite places in Barcelona before the massification and tourist invasion of the Gothic quarter.

(Ploma, tinta xinesa en paper). Una de les portes laterals de la Catedrfal de Barcelona. El nom vé del frontó, un baix relleu gòtic en fusta de la Pietat, el nom genèric de les representacions de la Verge Maria amb el cos de Jesus. Era un dels meus llocs preferits de Barcelona abans de la massificació del barri gòtic.

(Pluma, tinta china en papel). Una de las puertas laterales de la Catedral de Barcelona. Su nombre le viene del frontón, un bajo relieve gótico en madera de la Piedad, nombre genérico de las representaciones de la Virgen María con el cuerpo de Jesus. Era uno de mis lugares favoritos de Barcelona, antes de la masificación e invasión turística del barrio gótico.

h1

Òliba

Setembre 26, 2006

oliba.jpg

(donat a  la Montse)

h1

Nephentes

Setembre 26, 2006

nephentes.jpg

h1

Humulus lupulus

Setembre 26, 2006

lupul.jpg

h1

Lunaria

Setembre 26, 2006

lunaria.jpg

h1

Lonicera

Setembre 26, 2006

lonicera.jpg